Κατάσταση Αιτήματος Ενεργοποίησης Υπηρεσίας ή Τεχνικού ελέγχου
       
(Υπηρεσίες WIND Double Play / Telephony)

Συμπληρώστε
το 10ψήφιο Τηλεφωνικό Aριθμό σας
ή
τον 9ψήφιο ΑΦΜ σας
για να δείτε την κατάσταση του αιτήματός σας.
Έλεγχος Κατάστασης Aιτήματος Ενεργοποίησης Υπηρεσίας 
Έλεγχος Κατάστασης Αιτήματος Τεχνικού Ελέγχου